[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?

[ẢNH] S-300VM Venezuela sẵn sàng tác chiến sau khi được bổ sung radar của S-400?

ANTD.VN - Quân đội Venezuela vẫn đang tích cực tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ xảy ra một cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu vào đất nước mình.