[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?

[ẢNH] Quân đội Syria tổn thất nặng, chiến trường sẽ chuyển biến cực khốc liệt?

ANTD.VN - Các nhóm phiến quân ở Idlib vi phạm lệnh ngừng bắn và pháo kích nhằm vào vị trí quân đội Syria (SAA) ở các tỉnh lân cận khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng.