[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông

[ẢNH] Phiến quân IS mở cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Syria ở miền Đông

ANTD.VN - Phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động một cuộc tấn công lớn trong ngày 11/5 nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA) tại tỉnh Deir Ezzor.