[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường

[ẢNH] 'Phiên bản tăng T-90MS' của Iran không nên coi thường

ANTD.VN - Iran đã cho phát triển thành công siêu tăng Karrar với ngoại hình gần như tương đồng với xe tăng T-90MS của Nga trong khi tính năng cũng được đánh giá rất cao.