[ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc [ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc

[ẢNH] Phản ứng không ngờ của Pakistan trước cáo buộc "dùng F-16 trái phép"

ANTD.VN - Trong hợp đồng bán tiêm kích F-16 cho Pakistan, Mỹ quy định rõ quốc gia Nam Á chỉ được dùng chiến đấu cơ này ngoài biên giới khi chống lại các phần tử khủng bố.