[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai

[ẢNH] ‘Ó biển’ Mỹ lắp súng máy đánh bại mọi tên lửa phòng không vác vai

ANTD.VN - Thủy quân lục chiến Mỹ vừa thử nghiệm thành công Hệ thống vũ khí phòng thủ (DWS) trên máy bay MV-22 Osprey. Dự kiến trong tương lại tất cả các máy bay trực thăng và máy bay vận tải quân sự của Mỹ sẽ được lắp đặt hệ thống phòng thủ này nhằm chống lại các mối đe dọa từ tên lửa phòng không vác vai.