[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND

[ẢNH] Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt về các chiến sĩ QĐND

ANTD.VN - Tuyển chọn từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm nghệ thuật  đẹp nhất về đề tài quân đội nhân dân sẽ được ra mắt người xem tại triển lãm "Từ nhân dân mà ra". Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến ngày  27-12 tại 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.