[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 1[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 2[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 3[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 4[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 5[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 6[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 7[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 8[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 9[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 10[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 11[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 12[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 13[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 14[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới ảnh 15

[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới

ANTD.VN - Không có được may mắn sinh ra với cơ thể lành lặn, những người  từ thời đại Victoria mang một số đặc điểm "bất thường" đã tham gia vào gánh xiếc "quái vật". Công chúng bỏ tiền để xem những người bị dị tật về thể chất và một số nhân vật của gánh xiếc đã trở thành ngôi sao được yêu mến trong thế hệ của họ.