[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 1[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 2[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 3[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 4[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 5[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 6[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 7[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 8[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 9[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 10[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 11[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 12[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 13[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 14[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 15[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 16[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 17[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 18[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 19[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 20[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 21[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 22[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới ảnh 23

[ẢNH] Những điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khác lạ trên thế giới

ANTD.VN -  Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh biến thể Delta lây lan rộng. Nhiều điểm tiêm chủng khác lạ đã được thiết lập để người dân có thể nhanh chóng tiêm vaccine.