[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 1[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 2[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 3[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 4[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 5[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 6[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 7[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 8[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 9[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 10[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 11[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 12[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 13[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga ảnh 14

[ẢNH] Nghi vấn radar Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tên lửa phiến quân tấn công A-50U AWACS của Nga

ANTD.VN - Trong vụ bắn tên lửa vào máy bay cảnh báo sớm A-50U AWACS của Nga, giới phân tích nghi ngờ rằng phiến quân đã nhận được dữ liệu từ radar phòng không Thổ Nhĩ Kỳ.