[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

[ẢNH] Ngắm đường phố Hà Nội vắng hoe, yên ả trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

ANTD.VN - Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các con đường tại Hà Nội trở nên thông thoáng lạ thường. Nguyên nhân chính là do lượng người về quê đông nên các tuyến đường nội thành trở nên vắng vẻ, nhờ đó Hà Nội không còn cảnh tượng tắc đường như mọi ngày.