[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng

[ẢNH] Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng

ANTD.VN - Hãng tin Sputnik ngày 21-11 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, khẳng định giai đoạn Moscow hoạt động quân sự tích cực ở Syria đã kết thúc, tuy nhiên giới quan sát nhận định, Nga sẽ vẫn tiếp tục hoạt động quân sự ở Syria để trợ giúp quân đội nước này chống lại khủng bố HTS và các lực lượng đối lập.