[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu

[ẢNH] Mỹ tận dụng 3 điểm yếu của Trung Quốc để kiềm chế tham vọng toàn cầu

ANTD.VN - Mặc dù Trung Quốc được đánh giá nắm nhiều ưu thế trong cuộc cạnh tranh với Mỹ tuy nhiên Washington hoàn toàn có thể lợi dụng những nhược điểm của Bắc Kinh.