[ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp [ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp

[ẢNH] Mỹ lại lo lắng khi Nga tuyên bố nâng cấp "hung thần diệt tàu sân bay" Kh-22

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định nâng cấp và đưa loại tên lửa không đối hạm Kh-22 biệt danh "hung thần diệt tàu sân bay" vào trực chiến. Việc nâng cấp này một lần nữa gây lo ngại cho các tàu sân bay của Mỹ.