[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực

[ẢNH] Mỹ bất ngờ phô diễn sức mạnh hủy diệt của không quân gần Bắc Cực

ANTD.VN -  Số lượng lớn tiêm kích tàng hình F-35, F-16 Mỹ diễn tập "Voi đi bộ" kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và phô diễn sức mạnh tại căn cứ ở Alaska, gần Bắc Cực, nơi được đánh giá sẽ là nơi cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc.