[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng

[ẢNH] Máy bay Nga tấn công dữ dội trả đũa vụ đánh bom khiến 1 quân cảnh thiệt mạng

ANTD.VN - Việc một quân cảnh Nga thiệt mạng sau vụ đánh bom xe do phiến quân thực hiện đã khiến Moskva nổi giận và tiến hành trả đũa.