[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 1[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 2[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 3[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 4[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 5[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 6[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 7[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 8[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 9[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 10[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 11[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 12[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 13[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 14[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 15[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 16[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 17[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 18[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi ảnh 19

[ẢNH] Máy bay chuyên tấn công tự sát của Nhật khiến Mỹ khiếp hãi

ANTD.VN -  Máy bay tự sát MXY-7 Oka với khối thuốc nổ lớn cùng tốc độ nhanh đủ sức xuyên thủng mọi lớp phòng thủ của tàu chiến Đồng minh trước khi phát nổ và tiêu diệt chiến hạm, loại vũ khí này từng khiến hải quân Mỹ khiếp hãi.