[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?

[ẢNH] Loại chiến đấu cơ nào của Myanmar vừa xuất hiện trên đầu người biểu tình?

ANTD.VN -  Năm chiến đấu cơ xuất hiện ở Mandalay hôm 4/3 khi người dân Myanmar tiếp tục biểu tình, động thái dường như thể hiện sức mạnh quân sự. Dựa vào hình ảnh cho thấy đây có thể là 5 trong số 6 chiếc Yak-130 mà nước này đã nhận từ Nga.