[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?

[ẢNH] Lộ diện cấu hình kỳ lạ của Su-57 phiên bản hai phi công?

ANTD.VN - Tiêm kích thế hệ năm Su-57 Felon của Nga đang được cả thế giới quan tâm và thông tin về sự xuất hiện của phiên bản hai chỗ ngồi đã gây chú ý lớn.