[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ

[ẢNH] Liên Xô đã bí mật sao chép máy bay ném bom mạnh nhất của Mỹ

ANTD.VN - Máy bay ném bom tầm xa mạnh nhất một thời của Liên Xô, chiếc Tu-4 thực ra lại là sản phẩm sao chép từ chiếc máy bay ném bom nổi tiếng B-29 của Mỹ.