[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ

[ẢNH] Không quân Syria tung MiG-29 oanh tạc Idlib, sẵn sàng đối đầu F-16 Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Phiến quân đối lập cố thủ tại Idlib sẽ bị ném bom không chỉ bởi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga mà cả Không quân Syria thông qua tiêm kích MiG-29.