[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?

[ẢNH] Không quân Iran sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng nếu tuyên chiến với Israel?

ANTD.VN - Mâu thuẫn ngày càng tăng giữa Israel và Iran đang có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột quân sự, tuy nhiên dự báo khó có khả năng hai quốc gia sẽ sử dụng bộ binh mà chỉ điều động không quân làm lực lượng chủ chốt.