[ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả [ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả

[ẢNH] Khốc liệt và kiệt quệ, Syria buộc phải mua cả "lão tướng" MiG-21 của Nga?

ANTD.VN - Dường như cuộc nội chiến khốc liệt tại Syria kéo dài đã làm cho nền kinh tế của nước này kiệt quệ và chính phủ của tổng thống Assad buộc phải mua những dòng máy bay đời cũ của Nga như MiG-21 để chống lại phiến quân đối lập.