[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á

[ẢNH] Khám phá sức mạnh chiến hạm cỡ lớn Mỹ tặng đồng minh Đông Nam Á

ANTD.VN - Với lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.260 tấn, 2 khinh hạm lớp Knox của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tỏ ra không có đối thủ trong khu vực Đông Nam Á ở cùng phân khúc.