[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana

[ẢNH] Khám phá siêu xe Rolls-Royce bọc thép của công nương Diana

ANTD.VN - Chiếc siêu xe Rolls-Royce đời 1987 đã chạy 98.000 km của công nương Diana đã được bán đấu giá 45.250 USD. Đây là một trong những siêu xe nổi tiếng thế giới.