[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ

[ẢNH] Khám phá những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại Ấn Độ

ANTD.VN - Không chỉ là một quốc gia có dân số đông trên thế giới, Ấn Độ còn được biết đến là đất nước đa sắc tộc, có nền văn hóa phong phú và độc đáo. Những lễ hội như: Lễ hội ánh sáng Diwali, lễ hội sắc màu Holi hay Theemithi,... đã tạo nên sự đa dạng cho nền văn hóa của quốc gia đông dân này, thu hút khách du lịch gần xa.