[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ

[ẢNH] Khám phá dòng trực thăng khổng lồ siêu dị của không quân Mỹ

ANTD.VN -  Sikorsky CH-54 Tarhe là dòng trực thăng hạng nặng của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ cho quân đội Mỹ.