[ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống [ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống

[ẢNH] Israel tấn công phá hủy hệ thống "S-300 nhái" của Iran trên đất Syria?

ANTD.VN - Sau khi Nga từ chối cung cấp S-300 cho Syria, đã có thông tin cho rằng Iran đã bí mật đưa bản sao của hệ thống tên lửa phòng không này mang tên Bavar 373 sang để bảo vệ các căn cứ quân sự của mình, đích ngắm của chúng dĩ nhiên là tiêm kích Israel.