[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria

[ẢNH] Hé lộ vũ khí đặc biệt Israel vừa dùng tấn công vào sân bay Nga tại Syria

ANTD.VN - Giới quan sát cho rằng rất có thể Israel đã dùng loại tên lửa không đối đất siêu chính xác này trong đợt tấn công vào sân bay T-4, Syria, nơi đang có hàng loạt chiến đấu cơ Nga đang triển khai.