'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc

'Ảnh hậu' Kim Kê Trương Tiểu Phỉ - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Trung Quốc

ANTD.VN - "Ảnh hậu" Kim Kê Trương Tiểu Phỉ được ví như "đóa hoa nở muộn" của showbiz Trung Quốc, khi mà sau 15 năm nỗ lực trong nghề, mới đây cô mới "vụt sáng" với vai chính trong phim "Xin chào, Lý Hoán Anh".