[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden

[ẢNH] Hàng nghìn người di cư tập trung ở biên giới Mỹ, thách thức không nhỏ với ông Biden

ANTD.VN -  Hàng nghìn người di cư đã tụ tập dưới cây cầu nối Del Rio, bang Texas (Mỹ) và Ciudad Acuña của Mexico, để tìm cách xin tị nạn tại Mỹ, tạo ra thách thức không nhỏ với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.