[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 1[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 2[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 3[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 4[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 5[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 6[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 7[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 8[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 9[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 10[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 11[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 12[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 13[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl ảnh 14

[ẢNH] Hàng ngàn phương tiện quân sự bị vứt bỏ sau thảm họa Chernobyl

ANTD.VN - Thảm họa nổ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl trên đất Ukraine là một trong những sự cố mang tới hậu quả tàn khốc nhất lịch sử loài người.