[ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng [ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng

[ẢNH] Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng "ra quân" sản xuất và phát miễn phí nước sát khuẩn

ANTD.VN - Giữa đại dịch virus corona, nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã chế tạo nước rửa tay sát khuẩn và tặng miễn phí cho sinh viên, cán bộ, giảng viên cũng như người dân khu vực. Việc làm ý nghĩa này nhằm mục đích chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới, bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người.