[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt

[ẢNH] Hải quân Nga nâng cấp tàu tên lửa Nanuchka tiệm cận tính năng Karakurt

ANTD.VN - Nhờ gói nâng cấp mới nhất, các tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Nanuchka - Dự án 1234 đã cao tuổi của hải quân Nga sẽ có sức mạnh rất đáng gờm và còn sử dụng được thêm nhiều năm nữa.