[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?

[ẢNH] F-117A Nighthawk phải hạ cánh khẩn cấp khi âm thầm xâm nhập Syria, nghi bị trúng đạn?

ANTD.VN - Tạp chí Scramble của Hà Lan mới đây đã công bố một thông tin chấn động liên quan đến tiêm kích tàng hình F-117A Nighthawk thuộc biên chế Không quân Mỹ.