[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng

[ẢNH] Czech mua ‘Rắn độc’ AH-1Z Mỹ thay thế ‘Xe tăng bay’ Mi-24 Ng

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Czech vừa công bố kế hoạch mua 4 trực thăng tấn công AH-1Z Viper từ Mỹ để thay thế cho những chiếc "xe tăng bay" Mi-24 do Nga sản xuất.