[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

[Ảnh] Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

ANTD.VN - Tiếp tục kế hoạch cấp căn cước lưu động cho nhân dân, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức nhiều tổ công tác xuống địa bàn dân cư, làm việc từ sáng đến nửa đêm, phục vụ nhân dân.