[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine

[ẢNH] Chuyên gia Sivkov: Nga sẽ đặt tên lửa tại Cuba nếu NATO kết nạp Ukraine

ANTD.VN - Nga có thể đặt vũ khí hạt nhân gần Mỹ để đáp trả việc Ukraine trở thành thành viên NATO, điều này đã được chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov phát biểu.