[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?

[ẢNH] Chiến đấu cơ Nga có thực sự rẻ hơn hàng phương Tây và Mỹ?

ANTD.VN - Chiến đấu cơ do Nga sản xuất thường có giá "mềm" hơn sản phẩm cùng loại của phương Tây khá nhiều, tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho sản phẩm quốc phòng của họ, nhưng liệu khách hàng có thực sự được hưởng lợi?