[ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất [ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất

[ẢNH] Cháy nhà máy sản xuất "Quỷ Sa tan II", khó khăn chồng chất khó khăn cho Nga

ANTD.VN - RS-28 Sarmat được coi là loại tên lửa hạt nhân kinh hoàng nhất khi chúng vừa mang trong mình sức công phá lẫn khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng thủ đối phương. Tuy vậy loại tên lửa này đang gặp rắc rối kỹ thuật và mới nhất là việc cháy nhà máy sản xuất, điều này làm Nga ngàng càng khó khăn hơn trong đòn răn đe đối thủ.