[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020

[ẢNH] Chân dung nữ giáo viên 9X vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu 2020

ANTD.VN - Cô giáo Hà Ánh Phượng lọt top "50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu" năm 2020, đây được ví như "giải Nobel" dành cho giáo dục của tổ chức từ thiện Varkey Foundation.