[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa

[ẢNH] Cận cảnh 'rồng lửa' 7 nòng Goalkeeper nhả mưa đạn, tiêu diệt gọn tên lửa

ANTD.VN - Hệ thống pháo đánh chặn Goalkeeper của Hà Lan là vũ khí phòng thủ tầm gần đáng sợ nhất thế giới hiện nay, nó có thể tiêu diệt ngay cả các loại tên lửa diệt hạm mạnh nhất thế giới.