[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai

[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai

ANTD.VN -  Ngày 30-7, 1.000 công nhân kỹ sư đang hối hả trên công trường xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid 19 nặng và nguy kịch 500 giường đầu tiên tại Hà Nội. Dự kiến ngày 25-8, công trình sẽ hoàn thành…