[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử

[ẢNH] Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nô nức tham gia bầu cử

ANTD.VN - Đúng 6h30 sáng nay - 23-5, 170 CBCS Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tại điểm bỏ phiếu số 2, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất.