[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya

[ẢNH] Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya

ANTD.VN - Tình hình chiến sự tại đất nước Bắc Phi Libya vẫn đang diễn biến theo chiều hướng có lợi đối với lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.