[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia

[ẢNH] Bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ có thể hủy diệt cả một quốc gia

ANTD.VN -  Với đương lượng nổ 9 megaton, bom nguyên tử B53 có sức công phá mạnh gấp 600 lần quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima, khi phát nổ sẽ tạo ra một quả cầu lửa có đường kính từ 4-5km.