[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga

[ẢNH] Bất ngờ khi tên lửa sát thủ hiện đại Hàn Quốc có nguồn gốc từ Nga

ANTD.VN - Ít ai biết rằng, dòng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-II hiện đại với tầm bắn 300km và mang theo đầu đạn 300kg của Hàn Quốc lại được Nga chia sẻ công nghệ từ tên lửa Iskander-E.