[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit

[ẢNH] Ba Lan muốn 'giáng một đòn kinh tế vào Nga' thông qua kênh Baltic Spit

ANTD.VN - Dự án xây dựng kênh đào qua dải đất Baltic Spit (Vistula Spit) mà Ba Lan đang tiến hành liệu sẽ gây tác động tiêu cực tới kinh tế Nga hay tác dụng ngược lại?