[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc

[ẢNH] Australia quyết điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, bất chấp đe dọa từ Trung Quốc

ANTD.VN - Bộ trưởng Thương mại Australia cho biết, nước này muốn đàm phán thương mại với Trung Quốc, song quyết theo đuổi cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Trước đó Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ tẩy chay sản phẩm Australia nếu nước này quyết tâm điều tra nguồn gốc đại dịch.