[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 1[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 2[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 3[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 4[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 5[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 6[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 7[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 8[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 9[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 10[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 11[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 12[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 13[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 14[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 15[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 16[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 17[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 18[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ ảnh 19

[ẢNH] Australia chi 3,5 tỷ USD để mua siêu trực thăng tấn công Mỹ

ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/6 thông qua hợp đồng trị giá lên tới 3,5 tỷ USD để bán 29 trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Guardian cho Australia. Được biết Guardian là phiên bản mạnh nhất của dòng trực thăng Apache do Mỹ chế tạo.